Przepisy dotyczące ciągnięcia lawety

Holowanie lawety jest umiejętnością przydatną, gdy dojdzie do awarii pojazdu lub gdy potrzebny jest transport niesprawnego pojazdu albo auta kupionego za granicą, które nie może jeździć po polskich drogach na kołach do czasu jego rejestracji. Proces holowania powinien być dokładny, ostrożny i zgodny z przepisami, które obowiązują w Polsce.

Laweta, a polskie przepisy dotyczące ruchu drogowego

Laweta przystosowana do przewozu samochodów to pewnego rodzaju przyczepa, która może być ciągnięta przez odpowiedni pojazd. Uprawnienia niezbędne do ciągnięcia lawety są ściśle związane z masą całego zestawu. Aby kierować pojazdem z naczepą potrzeba prawa jazdy B+E, B96, a czasami wystarczy tylko B.

Posiadając wyłącznie prawo jazdy kategorii B można kierować zestawem o masie do 3,5 tony. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia, gdy prowadzimy mały pojazd z małą lawetą i z załadowanym na nią małym pojazdem. Jeśli masa lawety z ładunkiem nie jest większa niż 750 kg, a masa auta nie przekracza 3500 kg to również wystarczy prawo jazdy kategorii B.

Kategoria B96 pozwala na kierowanie zestawem o łącznej masie 4250 kg, ale masa lawety nie może przekraczać 750 kg. Waga pojazdu musi być jednak wyższa o 33% od masy lawety i pojazdu (tak jak w przypadku kategorii B). Takie prawo jazdy można uzyskać po zaliczeniu egzaminu (nie jest potrzebny żaden kurs).

Największe możliwości daje prawo jazdy kategorii B+E. W tym przypadku maksymalna masa całego zestawu nie może przekroczyć 7 ton, jednak maksymalna waga przyczepy to 3,5 tony, jeśli posiada osobny hamulec. Do otrzymania takiego prawa jazdy konieczne jest zaliczenie odpowiedniego kursu, a następnie egzaminu.

Kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów

Jak widać przepisy są dość złożone i wymagają od kierowcy znajomości dokładnej masy wszystkich pojazdów wchodzących w skład zestawu. Mandat sięga kwoty 200 zł. Dodatkowo kierowca otrzymuje punkty karne, a samochód z lawetą zostanie odholowany na koszt jego właściciela. Jeśli ktoś nie ma uprawnień ani odpowiednich umiejętności to najlepszym wyjściem jest powierzenie holowania fachowcom.

 

Holowanie